European Table Tennis Union
International Table Tennis Federation
ספורטאים מצטיינים-שירות צבאי

להלן הנחיות והוראות לטיפול בספורטאים מצטיינים בצה"ל, החל מהצגת מועמדות ועד לבקשת חופשה.


    

 

 הצוות שכלל את גילי לוסטיג, יורם כהן, אורי חרל"פ ודודו מלכא, ובסיוע ראש מינהל הספורט ד"ר אורי שפר והיועצת המשפטית עו"ד עופרה שרון, כתב וערך קריטריונים חדשים לקביעת ספורטאים מצטיינים. הם יהיו נר לרגלי מינהל הספורט ויקלו על בחירת הספורטאים המצטיינים.

 התקשורת בין הספורטאים, האגודות, האיגודים ומינהל הספורט תהיה "תקשורת ירוקה" ככל שניתן. 

להלן ההנחיות:

1. הפניות של חיילים רק דרך מנהלי אגודות,  ירוכזו באיגוד בלבד.

2. למינהל הספורט, בעניין השוטף של ספורטאים חיילים, יפנו אך ורק נציגי האיגודים!

3. בקשות להצגת מועמדות לספורטאים מצטיינים יוגשו ע"י הספורטאים, טרם גיוסם, לאיגוד בלבד על גבי הטופס המצ"ב ("טופס מועמדות למלש"ב ספורטאי מצטיין חדש"). מורשה מטעם האיגוד יחתום דיגיטאלית על הבקשה.

4. אין לעשות בטופס שינוי כלשהו, אלא למלא את הפרטים ולהחזירו לאיגוד, באימייל בלבד, כקובץ וורד פתוח.

5. אין לשלוח הקובץ בפקס או כקובץ סרוק.

6. האיגוד ישמור את בקשות המועמדים, למעקב ובקרה, במחשבי האיגוד.

 

7. האיגוד ידווח במועדים הבאים על גבי קובץ אקסל הנמצא בידו, על מועמדים חדשים למעמד ספורטאי מצטיין:

 

א) בין 1.2 לבין 20.2 - לספורטאים המתגייסים עד 31.8 וספורטאיות עד 30.11.

ב) בין 1.6 לבין 20.6 – לספורטאים המתגייסים עד 31.12 וספורטאיות עד 30.4.

ג) בין 1.10 לבין 20.10 – לספורטאים בלבד המתגייסים עד 31.3. (אין לדווח על הספורטאיות לדיון זה).

 

8. בקובץ האקסל ידווח האיגוד את סטאטוס הספורטאים המצטיינים והפעילים המשרתים בפועל.

9. יש להיעזר באמות המידה הרשומים בקובץ "קריטריונים לספורטאים מצטיינים".

10. בעמודת ההערות בדו"ח האקסל האיגוד יציין כל הערה רלוונטית לספורטאי, כגון: דחיית גיוס, שינוי מעמד מפעיל למצטיין, המלצה לחייל בשירות צבאי, תיקון מחייל לחיילת או ההיפך, ביטול מעמד, או כל דבר אחר. אין צורך לצרף מסמכים אלא אם תידרש לכך.

11. קובץ האקסל יוחזר באימייל למינהל הספורט, על-פי המועדים דלעיל חתום דיגיטאלית ע"י מורשה חתימה של האיגוד.

12. שימו לב: אגודות ששלחו בקשות להכרה לספורטאים מצטיינים לגיוסים הקרובים נדרשים למלא מחדש את הבקשות על-גבי הטפסים החדשים, ולשלוח אותם, בהתאם לנהלים הללו, מחדש. לטפסים הישנים לא יהיה שימוש ולכן הקפידו לעשות כן בדחיפות המירבית.

13. בקשות לחופשה או לדחיית שירות, יוגשו מעתה ואילך על גבי הטופס "בקשה לחופשה מיוחדת לחיילים - חדש", על הטופס יחתום מורשה חתימה של האיגוד בחתימה דיגיטאלית בלבד והוא יוחזר באימייל למינהל הספורט, אשר ישלח את האישור חתום, באימייל חוזר, לאיגוד, אשר יעבירו לאגודה המתאימה וזו תעביר לחייל/ספורטאי. אין צורך יותר ל"טרטר" את החייל בהלוך ושוב.

14. למיותר לציין, כי גם בטופס זה אין לבצע שינויים כלשהם, אלא רק למלא את הפרטים המתאימים. הטופס יוחזר, כאמור, בקובץ וורד פתוח, באימייל בלבד, לאיגוד הטניס שולחן. טופס שישלח סרוק, או בפקס, לא יתקבל.

15. כל ההנחיות, הנהלים, זכויות הספורטאים המצטיינים בצה"ל יהיו במהלך חודש פברואר 2012 באתר משרד התרבות והספורט בכתובת הבאה: http://www.mcs.gov.il/Sport/Activities/Competitive%20sports/Pages/ExSportIDF.aspx

 

 

 

 

 

 

 |  ראשי |  אודות האיגוד  |  חדשות  |  ליגות ותחרויות  |  נבחרות ישראל  |  אליפויות ישראל  |  לזכרם  |  נותני חסות  |  מגזין  |  ארכיון  |  מועדונים  |  צור קשר  |  מפת אתר  |  הוספה למועדפים  | 
איגוד טניס שולחן-בישראל- www.itta.co.il © כל הזכויות שמורות
איגוד טניס שולחן בישראל כתובת: רחוב שטרית 10, הדר יוסף, תל-אביב 69482 טלפון: 03-6442503 פקס: 03-6448501
  בניית אתרים לעסקים   אינטרדיל